Κλειστό λόγο εργασιών αποπεράτωσης

Το κτήμα ”βίων βασίλειον” θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών αποπεράτωσης.
Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες θα ενημερωθείτε από τη σελίδα μας.

The estates ”vion vasilion” will be closed for works completion.
When completed works will be informed by our website.

Comments are closed.