Φάρμα

Στο κτήμα εκτρέφονται επίσης αγαπημένα ζώα, όπως γαϊδούρι, άλογο, πόνυ και ντόπιες ράτσες μικρών ζώων.